Nawożenie owsa
Nawożenie owsa

Nawożenie owsa

Nawożenie owsa magnezem

Owies do prawidłowego wzrostu wymaga dużej ilości magnezu. Dlatego na glebach o niskiej zawartości tego pierwiastka należy używać przeznaczonych dla owsa nawozów z magnezem.

Nawożenie owsa wapnem

Wapń dostarcza się w nawozach na gleby o małej jego zasobności, na niektórych glebach nie jest wymagane wapniowanie. Nawozy wapniowe rozsiewa się na glebach ciężkich w dawkach 1,7-3,5 t/ha CaO, na glebach bardzo lekkich i lekkich 1,5-2,5 t/ha CaO. Gleby z niską zawartością magnezu powinny być nawożone 30-50% dawką nawozu wapniowego w postaci wapna magnezowego.

Nawożenie owsa fosforem i potasem

Brak fosforu i potasu w roślinach powoduje zmniejszenie plonowania.  Potas reguluje gospodarkę wodną w roślinie, dzięki czemu zachowany jest prawidłowy transport poszczególnych składników z gleby oraz wewnątrz rośliny.  zięki odpowiedniej ilości fosforu i potasu w glebie prawidłowo kształtuje się system korzeniowy, co sprzyja właściwemu pobieraniu pokarmu z gleby, a także poprawia się osadzanie nasion w wiechach.

Dawki potasu w glebie w zależności od zawartości:
- bardzo niska - 80-120 kg/ha,
- niska - 60 - 100 kg/ha,
- średnia - 40 - 80 kg /ha,
- wysoka - 20 - 50 kg/ha,
- b.wysoka - 0-30 kg/ha.

Dawki fosforu w glebie w zależności od zawartości:
- bardzo niska - 60-90 kg/ha,
- niska - 50 - 70 kg/ha,
- średnia - 30 - 50 kg /ha,
- wysoka - 20 - 30 kg/ha,
- b.wysoka - 0 kg/ha.

Nawożenie owsa azotem

Niedobór azotu skutkuje słabszym rozwojem wiech głównego pędu oraz zmniejsza się plonowanie.
Największą ilość azotu należy dostarczać po obfitych opadach atmosferycznych zimą i suchymi, chłodnymi okresami na wiosnę oraz przy wcześniejszym siewie. Jeżeli na wiosnę występuje odpowiednia ilość opadów, w zmianowaniu wykorzystywano rośliny motylkowe, a siew odbywa się później, wówczas wymagana ilość azotu jest mniejsza.