Siew gorczycy
Siew gorczycy

Siew gorczycy

Siewu dokonuje się wcześnie w miarę możliwości, ze względu na to, że gorczyca jest rośliną dnia długiego, a wczesne wysianie powoduje odpowiedni okres rozwoju i dojrzewania.

Gorczycę wysiewa się na głębokość ok. 35 cm, w rzędach odległych od siebie o 35 cm na glebach zwięzłych oraz 25 cm na glebach lekkich.