Siew owsa
Siew owsa

Siew owsa

Termin siewu musi być przestrzegany, ponieważ przy opóźnieniu następuje zmniejszenie plonów poprzez spadek obsady wiech, im możliwie najwcześniej odbędzie się zasiew, tym lepsze będą uzyskane plony.

Ze względu na dobre znoszenie niskich temperatur i rozpoczęcie kiełkowania już przy temperaturach 2-3 st. C można dosyć wcześnie rozpocząć siew. Termin taki jest dobry także ze względu na słabsze atakowanie przez szkodniki i choroby, a także ze względu na zwiększoną zawartość wody w glebie, skumulowaną przez zimę. Z tych powodów w Polsce w większości rejonów siew owsa przeprowadza się mniej więcej w połowie marca.

Ilość kg/ha przy wysiewie owsa:
- gleby pszenne - 170-180 kg/ha,
- gleby pszenno-żytnie - 195-215 kg/ha,
- gleby żytnie słabe - 200-215 kg/ha.

Wzór na ilość wysiewu:

Ilość wysiewu w kg/ha = gęstość siewu (szt. ziarn/ha) * MTZ (g) / czystość * zdolność kiełkowania

Ilość wysiewu powinna być zwiększona o ok. 10% jeżeli nastąpiło opóźnienie wysiewu, a także jeżeli przedplony były gorszej jakości dla owsa. Natomiast zmniejsza się o 10% ilość wysiewu w przypadku obfitszego nawożenia azotem, obornikiem, po roślinach okopowych i motylkowych oraz na glebach stałym, zwiększonym stopniu wilgotności.

Ziarna wysiewane są zazwyczaj w odległości do 15 cm i głębokości 3-5 cm, jednak głębiej umieszcza się ziarna w glebie suchej, w wilgotnej płycej.

Zabiegi agrotechniczne przy owsie

Bronowanie - przed wschodem i od razu po szpilkowaniu, natomiast między szpilkowaniem a krzewieniem nie należy narażać rośliny na uszkodzenia.